Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 december 2006
gepubliceerd op 03 september 2007

Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000733
pub.
03/09/2007
prom.
27/12/2006
ELI
eli/wet/2006/12/27/2007000733/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


27 DECEMBER 2006. - Wet houdende diverse bepalingen (II) Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van titel III, hoofdstukken I, II, IV en V, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij de Adjunct-arrondissementscommissaris in Malmedy in uitvoering van artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990 en gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 21 april 2007.

^