Etaamb.openjustice.be
Wet van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011205116
pub.
31/10/2011
prom.
25/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/25/2011205116/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht, artikel 2;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, zoals het gewijzigd werd;

Gelet op het besluit van de Executieve van 16 maart 1992 houdende inrichting van een Commissie in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van Mevr. Anouchka NYSSEN en de heer Wilfried VOLBERG tot leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s sluiten houdende benoeming van de leden van de commissie ingericht overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht;

Gelet op het advies d.d. 19 augustus 2011 van de commissie die bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 06/03/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van Mevr. Anouchka NYSSEN en de heer Wilfried VOLBERG tot leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s sluiten is opgericht;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economishce Raad van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 12 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Volgende opleidingsprogramma's die door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's aan de leerlingen worden aangeboden, voldoen aan de voorwaarden inzake deeltijdse leerplicht met toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht : leerprogramma A6 bakker-patissier leerprogramma C01 timmerman in de bouw leerprogramma C03 houtbouwer leerprogramma L01 schilder-behanger

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 25 augustus 2011 Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen Karl-Heinz LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid Oliver PAASCH

^