Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 november 2018
gepubliceerd op 24 december 2018

Wet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018015492
pub.
24/12/2018
prom.
12/11/2018
ELI
eli/wet/2018/11/12/2018015492/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (1)


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

**** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een materie zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend aan het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 12 november 2018.

**** **** **** : De Vice-**** en Minister van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** Vice-**** en minister van Werk, **** en ****, belast met Buitenlandse ****, ****. **** **** Staatssecretaris voor Asiel en **** ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. **** _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (****.****.****) Stukken: 54 2933

^