Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2023

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034127 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat over het jaar 2021 Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 112 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. De Staats E. DE BLEEKER Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034097 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Vandeputte, Talitha, geboren te Oostende op 29 november 2000, wonende te Koekelare, om haar naam in die van "Togni" te veran Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Moors, Caro, gebo(...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022034146 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 10/01/2023 numac 2022034729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042557 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Buylinckx, Carolien Frans Petronella, geboren te Turnhout op 15 december 1989, wonende te Hoogstraten, om haar naam in die van "V Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022 is machtiging verleend aan juffrouw Gerrits, Juuli, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042558 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan de genaamde Kaur, Gurjot, geboren te Sint-Truiden op 25 mei 2022, er wonende, om zijn naam in die van "Singh" te veranderen. Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Hanssens, Jessie,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042559 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Vervliet, Aurélie, geboren te Gent op 3 juni 1999, wonende te Zelzate, om haar naam in die van "Zanon" te veranderen. Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan juffrouw Gazali, Loubna, type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042606 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 4 september 2022, wordt mevrouw Jocelyne JULEMONT, rijksambtenaar bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie in d Mevrouw Jocelyne JULEMONT mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, wordt de mevrouw Sophie CARREAU, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A1 met de titel van Attaché, ontslag uit haar ambt verleend met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt mevrouw Sandy DELMOTTE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché, via federale mobiliteit, bij Federale Overheidsdienst Bele Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt mevrouw Sarah BALEINE, bevorderd door overgang (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042672 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Nikolli, Kristjana, geboren te Rreshen op 20 december 1994; en de genaamde Nikolli, Aaron, geboren te Lier op 1 december 201(...) Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan de heer Bruyninckx, Arthu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042607 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt mevrouw Brigitte COLIN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt v Mevrouw Brigitte COLIN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adv(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042673 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2022 is machtiging verleend aan mevrouw Umans, Yennah, geboren te Duffel op 13 augustus 1997, er wonende, om haar naam in die van "Rosiers" te veranderen. Bi en de heer Verschuere, Thibe Marc Kishor Maurits, geboren te Kortrijk op 29 juli 2005, beiden wonen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 06 november 2022, wordt de heer Christian DEKEYSER, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A4 met de titel van Adviseur-generaal, eervol ontslag uit haar De heer Christian DEKEYSER mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042722 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2022, wordt de heer Dominique MARECHAL, rijksambtenaar bij de Koninklijke Musea Voor Schone Kunsten van België in de klasse SW2 met de titel van werkleider, eervol ontslag uit zi De heer Dominique MARECHAL mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van(...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het ondernemingsplan van de NMBS type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023030047 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 juni 2022 betreffende de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022207345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 20 december 2022 werd de heer DERON André, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement An

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2023030021 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen van 9 december 2022, de aanwijzing van de heer De Munck H. als plaatsvervangend rechter in deze rechtbank, wordt hernieuw voor een termijn van één j Bij koninklijke besluiten van 11 december 2022, - de aanwijzing van de heer Thys K., rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/09/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022033956 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022042724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.160/3 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023200016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES Assets als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Brugelette aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023200017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES Assets als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Brugelette aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2022 pub. 10/01/2023 numac 2023200019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij ORES Assets als gasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Hamois aangewezen wordt

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043456 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131/10 van 6 januari 2023 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten Aan de ambtenaren van de taxatiebureaus, met inbegrip van wie er door de griffies is gedetacheerd, de vereff Ter attentie van de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van het parket, de griffiers en de parkets(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043212 bron federale overheidsdienst financien Mededeling met betrekking tot de correctiefactor voorzien in artikel 478 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 Overeenkomstig artikel 478, alinea 3 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992, deelt de Algemene administratie van de Voor het jaar 2023 is de correctiefactor: 15,250. type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Adriaan VAN ROOIJEN en Karl BERGMANS, beiden woonplaats ki Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.624/X-18.262. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043249 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State José SEGERS, Ann SCHOETERS en Elke DEKORT, allen woonplaat Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.602/X-18.264. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043264 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maurice DE GROOF, Petronella BOKKEN, Maarten en Sofie DE Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.757/X-18.276. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043268 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw TRAGE WEGEN, die woonplaats kiest bij Mr. Johan Ver Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.746/X-18.274. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043269 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Peter BLIEK, Els REMANS en Kristof VAN LOO, die allen woon Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 235.072/X-18.036. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043265 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw JESSA ZIEKENHUIS, die woonplaats kiest bij Mr. Sara Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2022. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043271 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv IKEA BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mrs. Yves Del Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 237.776/X-18.280. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043270 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT en Dirk (...) Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 september 2022. Deze zaak is in(...) type bericht prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022043272 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erwin DIERCKX, die woonplaats kiest bij Mr. Inke Dedecker, Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 237.724/X-18.272. Namens de Hoofdgriffier, (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022207370 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bahelors (niveau B) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer : AFG22412 Solliciteren kan tot en met 25/01/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2023200029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034093 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 november 2022, wordt de heer Jorik DEMEULENAERE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 september 2022. Overeenkomstig de gecoö type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042546 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2022, wordt de heer Brieuc HEYVAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042610 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt mijnheer Alphonse BOSCH benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, me Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, wordt mijnheer Jason CARDINAL benoemd tot rijksambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022, wordt de heer Ahmed HAMA, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022042701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2022, wordt mevrouw Delphine VROMMAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034803 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Vacante Betrekkingen Oproep tot kandidaten voor een (1) Gerechtsdeskundige Nationale DNA-Databanken (m/v/x) Statutair - Niveau SW2 - Werkleider - Activiteitengroep II : Wetensc(...) Solliciteren kan tot en met 09/02/2023. De gedetailleerde oproep (functie-inhoud, deelnemingsvoo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034821 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de functie van attaché bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers Context van de functie In het kader van de strijd tegen strafbare feiten die de financiële be(...) Het EOM is bevoegd voor de bestrijding en de vervolging van misdrijven die de financiële belangen v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2023030112 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten Oost-Vlaanderen, k Attesten Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is va(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022207386 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** selectie en rekrutering (niveau ****1) voor **** ****, Arbeid en Sociaal Overleg. - ****: ****22483 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2022.

document

type document prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022034190 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad IRISCARE. - Betrekking van Eerste attaché. - Projectbeheer, coördinatie en marketing bij de dienst Coördinatie en Strategie van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type document prom. -- pub. 10/01/2023 numac 2022207331 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de POD Maatschappelijke Integratie: Dossierbeheerders (m/v/x) - BNG22246 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Solliciteren kan tot 30/01/2023. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^