Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 31/07/2018 numac 2018040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2015 pub. 31/07/2018 numac 2018040447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018090307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2018, 107.43 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet, de werknemers in moeilijkheden en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Hengouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een conventioneel werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor bepaalde mindervalide werknemers of voor werknemers met ernstige fysieke problemen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 (1) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018011969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 18/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040522 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Coudeville, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Oostende Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040554 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2364 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Jean-Jacques Harotin, van de Franse taalrol, tot adviseur-generaal in de klasse A4, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040556 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2367 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Nicolas Vanderavero, van de Franse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040559 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2370 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Danny Tuijaerts, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040558 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2369 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Linda Schweiger, van de Nederlandse taalrol,in het tweetalig kader, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. De Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040560 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2371 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Caroline Delrée-Mambourg, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040564 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2375 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Ruth Moors, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op de Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040561 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2372 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Patrick Tamburro, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op d Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040563 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2374 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Olivier Souris, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op de Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040562 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2373 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Hakim Kerdoudi, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op de Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040565 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2378 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Regina Lardenoit, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040567 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2379 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Jelle Puelings, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in o Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040566 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2376 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Ruth Appeltans, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040572 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2377 van 20 juli 2018, wordt mevrouw Catherine Buyle, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in o Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040573 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2368 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Tim Beaulen, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040575 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2366 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Nicolas Lange, van de Franse taalrol, in het tweetalig kader, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Deze be Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040574 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2365 van 20 juli 2018, wordt mijnheer Franz Mombers, van de Franse taalrol, tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Deze bevordering gaat in op de 1ste dag v Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018202438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018202708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de bijdrage in het kader van de pensioenplannen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling en de vorming van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203862 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, dat in werking treedt op 1 september 2018, wordt de heer Jean Spreutels, Voorzitter van het Grondwettelijk Hof, op rust gesteld. De betrokkene kan zijn aanspraak op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013061 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018013071 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas voor de erkende diensten voor oppashulp en tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas per erkende dienst voor het werkjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 19/06/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018203861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie voor onderzoek van de Rijnschepen wat het Waalse Gewest betreft

decreet

type decreet prom. 27/04/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040369 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040545 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlening van vrijwillig ontslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018203910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2017-2018 van het Waalse Parlement

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040515 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief van de regering betreffende de verplichting om sociale clausules op te nemen in de gewestelijke overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018031563 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise-en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019 Het bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbela - de wet van 6 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de bes(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203863 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 mei 2018 in zake het openbaar ministerie tegen J.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juni 2018, heeft de Rechtbank va « 1. Schendt artikel 26, eerste lid van de Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveil(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203867 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 juni 2018 inzake het openbaar ministerie tegen J.B., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 juni 2018, heeft de Rechtbank va « Schendt artikel 379 lid 1 juncto artikel 100ter Strafwetboek het grondwettelijk gelijkheidsbegins(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203871 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juni 2018, is beroep tot vernietig Die zaak is ingeschreven onder nummer 6953 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203872 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2018, heeft de vzw « Vlaamse Die zaak is ingeschreven onder nummer 6957 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203876 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2018, heeft de cvba « Engie C Die zaak is ingeschreven onder nummer 6967 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203883 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 juni 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 juni 2018, heeft Florence Lebel be Die zaak is ingeschreven onder nummer 6968 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. 13/07/2018 pub. 31/07/2018 numac 2018040533 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 18-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0763

document

type document prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018203943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten Opleiding en Ontwikkeling (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : MNG18065 Solliciteren kan tot 13/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, dat uitwerking he Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van e(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/2018 numac 2018040555 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2017, bladzijde 107360, akte nr. 2017/31676, regel 16, gewijzigd bij erratum van 18 mei 2018, lezen: « Assistent dossierbeheer bij het arbeidsauditor
^