Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2019

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041484
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingondernemingen;

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 33;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Solidaritel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en tot intrekking van het ministerieel besluit van 11 september 2007 houdende de erkenning van de VZW Solidaritel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van de VZW Solidaritel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en tot intrekking van het ministerieel besluit van 11 september 2007 houdende de erkenning van de VZW Solidaritel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Solidaritel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Mulieris VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011031215 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Cosmos-Excelsior VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° , Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW SOLIDARITEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de volgende activiteiten : 1° schoonmaakwerk ten huize en strijkwerk in het kader van de erkenning als dienstencheque-onderneming ;2° hulp in huishouden ten huize van particulieren.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend tot en met 31 december 2019.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2019.

Brussel, 1 juli 2019.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^