Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2019

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONIE-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019041481
pub.
26/07/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2019. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONIE-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingondernemingen;

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 33;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031592 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Nuon Belgium type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de Franse Openbare Instelling van industriële en commerciële aard Gaz de France sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 28/04/2017 numac 2017011711 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONI-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende van de erkenning van de VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONIE-RODENBACH-VANDENCORPUTT plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° , Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW PARTENARIAT DU QUARTIER MARCONIE-RODENBACH-VANDENCORPUTT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de horeca-activiteiten in het kader van een wijkrestaurant met sociale roeping.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend tot en met 31 december 2019.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2019.

Brussel, 1 juli 2019.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN

^