Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de NV ALL-IN TANK SERVICE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erken Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de NV BATTERY SYPPLIES erkend als ophaler va(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2013031776
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 mei 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201261 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten werd de NV ALL-IN TANK SERVICE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001213792.

Bij ministerieel besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024339 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 mei 2001 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201261 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten werd de NV BATTERY SYPPLIES erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001216333.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens sluiten werd de NV COGETRINA erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 3 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer DD/370.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 06/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens sluiten werd de BV TER HORST RECYCLING erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer AGR/DD/001200

^