Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 juli 2012

Ophaler van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012 werd de NV SHANKS LIEGE LUXEMBOURG, erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning draagt het nummer PCB/311.

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031568
pub.
24/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophaler van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012009281 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012203851 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012018288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van de commissie bedoeld in artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van een werkend lid en benoeming van een werkend lid en van een plaatsvervangend lid van de Vestigingsraad type ministerieel besluit prom. 29/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van berichten en kennisgevingen beoogd in artikel 23quater van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten werd de NV SHANKS LIEGE LUXEMBOURG, erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening.

De erkenning draagt het nummer PCB/311.

^