Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2012
gepubliceerd op 23 juli 2012

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009281
pub.
23/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretaris voor de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en benoeming van leden voor Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangewezen als Secretaris bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : Nicolas van Ackere, Attaché-Jurist bij de Fod Justitie.

Art. 2.De heer Paul Jansen wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Antwerpen.

Art. 3.De heer Frederik Janssens wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Antwerpen.

Art. 4.De heer Marc Peeraer wordt aangewezen in de hoedanigheid van voorzitter van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Antwerpen.

Art. 5.De heer Frans Hendriks wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de Gevangenis van Hasselt.

Art. 6.Mevr. Hilde De Wilde wordt aangewezen in de hoedenigheid van ondervoorzitter van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de Gevangenis van Hasselt.

Art. 7.Mevr. Rita Heylen wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Wortel.

Art. 8.De heer Christian Dufour wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Dendermonde.

Art. 9.De heer Benoît Wullens wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Namen.

Art. 10.Mevr. Christine Van Damme wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Gent.

Art. 11.De heer Pierre Leveque wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Ittre.

Art. 12.Mevr. Ann Bailleux wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Leuven.

Art. 13.De heer Jan Brocatus wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Leuven.

Art. 14.De heer Christophe Trivière wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Jamioulx.

Art. 15.De heer Jacques Periquet wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Jamioulx.

Art. 16.Mevr. Soetekin Steverlynck wordt benoemd in de hoedanigheid van lid van de Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Gent.

Brussel, 29 juni 2012.

De Minister van Justitie Mevr. A. TURTELBOOM

^