Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 juni 2012
gepubliceerd op 30 juli 2012

Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012203851
pub.
30/07/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Ministerieel besluit nr. 71 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1994 en 4 maart 2012, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

391

SV FINANCE BVBA

KRUISBOOGLAAN 37

2960 BRECHT

ONDERNEMINGSNR./N° D'ENTREPRISE :

0824.721.912


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2012.

Brussel, 29 juni 2012.

J. VANDE LANOTTE

^