Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2020
gepubliceerd op 14 februari 2020

Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020030115
pub.
14/02/2020
prom.
30/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/30/2020030115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen


De Minister van universitaire ziekenhuizen, Gelet op het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, de artikelen 2, 12, tweede en derde lid, 13, § 2, derde en vierde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, de artikelen 4, § 1, 10, §, 11, § 1, artikel 27;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2020, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 7° en 8° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, zijn de prestaties en forfaits die in aanmerking komen voor de berekening van het aantal bevallingen gefactureerd in het kader van de nomenclatuur voor geneeskundige verzorging die met toepassing van de ZIV-wet werd vastgesteld:

RIZIV-code

Omschrijving

422225

Toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw op een werkdag

423500

Toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw in het weekend of op een feestdag

422671

Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van een daghospitalisatie, op een werkdag

423673

Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van een daghospitalisatie, in het weekend of op een feestdag

423010 423021

Normale of ingewikkelde verlossing, inclusief het honorarium van de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten voor anesthesie

424012 424023

Normale of ingewikkelde verlossing inclusief het honorarium voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten voor anesthesie

424071 424082

Verlossing die embryotomie vergt

424093 424104

Verlossing door keizersnede

424115 424126

Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot zes maanden


Art. 2.Voor de toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 10° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, zijn de prestaties en forfaits die in aanmerking komen voor de berekening van het aantal dialyseforfaits, gefactureerd volgens de ZIV-wet: Vanaf 1 augustus 2016:

RIZIV-code

Omschrijving

767594

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant (volwassenen)

767664

Hemodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis (volwassenen in een ander ziekenhuis)

767701

Hemodialyse patiënten gehospitaliseerd in eigen ziekenhuis (volwassenen)

767616

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant tijdens de nacht

767631

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant kinderen

767723

Hemodialyse kinderen gehospitaliseerd in eigen ziekenhuis

767686

Hemodialyse kinderen gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

767756

Autodialyse

767804

Autodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

767782

Autodialyse patiënten gehospitaliseerd in eigen ziekenhuis

767826

Peritoneale dialyse volwassenen (gehospitaliseerde patiënten)

767841

Peritoneale dialyse kinderen (gehospitaliseerde kinderen)

211525

Extrarenale zuivering, verricht volgens de techniek van de hemodialyse/filtratie, voor de behandeling van een acute nierinsufficiëntie, een intoxicatie, een toestand van ernstige volume-overbelasting of een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, per dag, en maximum 6 weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

470455

Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de lasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

470466

Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de lasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

761972 761983

Detoxificatie-dialyse: eliminatie van wateroplosbare en eiwitgebonden toxines


Voor de periode voor 1 augustus 2016 dient rekening te worden gehouden met volgende prestaties en forfaits:

RIZIV-code

Omschrijving

0761515

Dialyse in een collectief auto-dialysecentrum ambulant statuut

0761526

Dialyse in een collectief auto-dialysecentrum gehospitaliseerd statuut

0761272

Vast bedrag voor verpleegdag nierdialyse - ambulant statuut

0761283

Vast bedrag voor verpleegdag nierdialyse - gehospitaliseerd statuut

211525

Extrarenale zuivering, verricht volgens de techniek van de hemodialyse/filtratie, voor de behandeling van een acute nierinsufficiëntie, een intoxicatie, een toestand van ernstige volume-overbelasting of een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, per dag, en maximum 6 weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

470455

Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de lasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

470466

Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie volgens de techniek van de hemodialyse of van intermitterende hemofiltratie, of verricht voor de behandeling van een intoxicatie volgens de techniek van de hemodialyse of hemo-infusie, of verricht voor de behandeling van een aandoening die verband houdt met de aanwezigheid van toxische endogene proteïnen, volgens de techniek van de lasmafiltratie, per zitting, maximum één zitting per 24 uur en maximum zes weken behandeling, inclusief het hemofiltratiemateriaal en het hemodialysemateriaal

761972 761983

Detoxificatie-dialyse : eliminatie van wateroplosbare en eiwitgebonden toxines


Art. 3.Voor de toepassing van artikel 10, § 1, 3° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, zijn de dagen die in aanmerking komen voor de berekening van het aantal dagen gerealiseerd in daghospitalisatie in een algemeen ziekenhuis:

DAGHOSPITALISATIE

RIZIV-code

Omschrijving

761213-xxx

Mini forfait

761235-246

Verpleegdag - maxiforfait

767852-863

Forfait oncologische basiszorg

767874-885

Forfait monotherapie

767911-922

Forfait monotherapie kinderen

767896-900

Forfait combitherapie

767933-944

Forfait combitherapie kinderen

768051-062

Chirurgisch dagziekenhuis - bedrag per dag

768471-482

Chirurgisch dagziekenhuis - bedrag per dag 100 %

768176-180

Forfait groep 1

768191-202

Forfait groep 2

768213-224

Forfait groep 3

768235-246

Forfait groep 4

768250-261

Forfait groep 5

768272-283

Forfait groep 6

768294-305

Forfait groep 7

768316-320

Forfait 1 Chronische pijn

768331-342

Forfait 2 Chronische pijn

768353-364

Forfait 3 Chronische pijn


Vanaf 1 augustus 2016:

DIALYSE

RIZIV-code

Omschrijving

767594

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant (volwassenen)

767664

Hemodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis (volwassenen in ander ziekenhuis)

767616

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant tijdens de nacht

767631

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant kinderen

767686

Hemodialyse kinderen gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

767756

Autodialyse

767804

Autodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

761972

Detoxificatie-dialyse: eliminatie van wateroplosbare en eiwitgebonden toxines


Voor de periode voor 1 augustus 2016 dient rekening te worden gehouden met volgende prestaties en forfaits:

RIZIV-code

Omschrijving

0761515

Dialyse in een collectief auto-dialysecentrum ambulatoir statuut

0761272

Vast bedrag voor verpleegdag nierdialyse - ambulant statuut

0761283

Vast bedrag voor verpleegdag nierdialyse - gehospitaliseerd statuut (indien gehospitaliseerd in ander ziekenhuis)

0761526

Dialyse in een collectief auto-dialysecentrum gehospitaliseerd statuut (indien gehospitaliseerd in ander ziekenhuis)

761972

Detoxificatie-dialyse: eliminatie van wateroplosbare en eiwitgebonden toxines


Art. 4.Voor de toepassing van artikel 11, § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018010919 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013013 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen, zijn de prestaties en forfaits die in aanmerking komen voor de berekening het aantal gerealiseerde dagen voor de facturatie van de verblijfskost:

KLASSIEKE ZIEKENHUISOPNAME

RIZIV-code

Omschrijving

768025

Acute dag

768504

Acute dag tg 100 %

768106

Sp-diensten andere dan palliatieve

768460

Sp-diensten andere dan palliatieve Prijs 100 %

768143

Palliatieve Sp-diensten

768445

Palliatieve Sp-diensten prijs 100 %

790020

Dag N

768165

Dag Brandwondencentrum 100%

767443

Ontslag tg 0 EUR

791501

Afwezigheid verlof


DAGHOSPITALISATIE

RIZIV-code

Omschrijving

761213-xxx

Mini forfait

761235-246

Verpleegdag - maxiforfait

767852-863

Forfait oncologische basiszorg

767874-885

Forfait monotherapie

767911-922

Forfait monotherapie kinderen

767896-900

Forfait combitherapie

767933-944

Forfait combitherapie kinderen

768051-062

Chirurgisch dagziekenhuis - bedrag per dag

768471-482

Chirurgisch dagziekenhuis - bedrag per dag 100 %

768176-180

Forfait groep 1

768191-202

Forfait groep 2

768213-224

Forfait groep 3

768235-246

Forfait groep 4

768250-261

Forfait groep 5

768272-283

Forfait groep 6

768294-305

Forfait groep 7

768316-320

Forfait 1 Chronische pijn

768331-342

Forfait 2 Chronische pijn

768353-364

Forfait 3 Chronische pijn


DIALYSE

RIZIV-code

Omschrijving

767594

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant (volwassenen)

767664

Hemodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis (volwassenen in ander ziekenhuis)

767616

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant tijdens de nacht

767631

Hemodialyse in ziekenhuis ambulant kinderen

767686

Hemodialyse kinderen gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

767756

Autodialyse

767804

Autodialyse patiënten gehospitaliseerd in ander ziekenhuis

761972

Detoxificatie-dialyse: eliminatie van wateroplosbare en eiwitgebonden toxines


PSYCHIATRIE

RIZIV-code

Omschrijving

767073

Opneming in een dienst van een psychiatrische inrichting, hetzij dringend, hetzij voor de toediening van antidepressiva door perfusie (dienst A : verpleegdagprijs in toepassing van art. 2, § 4 van de Nationale Overeenkomst) (50 % van de totale verpleegdagprijs)

768121

Psychiatrische ziekenhuizen in dienst 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42

768423

Psychiatrische ziekenhuizen per dag in dienst 100 %, 34, 37, 41, 44, 45, 46 en 47

793225

Acuut ziekenhuis per dag & Psychiatrisch ziekenhuis per dag in dienst 39 en 43. Onbezoldigde activiteit of geen activiteit.

793240

Acuut ziekenhuis per dag & Psychiatrisch ziekenhuis per dag in dienst 39 en 43. Bezoldigde activiteit in beschuttende werkplaats

793262

Acuut ziekenhuis per dag & Psychiatrisch ziekenhuis per dag in dienst 39 en 43. Anders bezoldigde activiteit

793505

Acuut ziekenhuis per dag 100 % & Psychiatrisch ziekenhuis per dag 100 % in dienst 39 en 43

793365

Verpleegdagprijs voor verblijven in collectieve vakantiekampen (art. 5 van de Nationale Overeenkomst psychiatrische inrichtingen - verzekeringsinstellingen): voor patiënten die in deeltijds verblijf psychiatrie (dag of nacht) zijn opgenomen, alle psychiatrische diensten

793321

Verpleegdagprijs voor verblijven in collectieve vakantiekampen (art. 5 van de Nationale Overeenkomst psychiatrische inrichtingen - verzekeringsinstellingen): voor patiënten die in volledig verblijf psychiatrie (dag en nacht) zijn opgenomen, alle diensten met uitzondering van dienst Tp (gezinsverpleging thuis)

793343

Verpleegdagprijs voor verblijven in collectieve vakantiekampen (art. 5 van de Nationale Overeenkomst psychiatrische inrichtingen - verzekeringsinstellingen): voor patiënten die in volledig verblijf psychiatrie (dag en nacht) zijn opgenomen, dienst Tp (gezinsverpleging thuis)


Art. 5.Dit besluit wordt jaarlijks aangepast.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 30 januari 2020.

V. GLATIGNY

^