Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 juli 1998 tot vaststelling van de wijze van toekenning van de productiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België en van het ministerieel besluit van 12 april 1965 waarbij een toelage voor buitengewone prestaties wordt toegekend aan de beproever bij het Commissariaat der munt, aangeduid om de functies van beproever van de waarborg van de werken uit goud, zilver en witgoud waar te nemen type koninklijk besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket Liantis type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 4 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2019 berekend ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030133 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030134 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de bien être Alia CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030135 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030137 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mulieris VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030136 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Rcoop CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030139 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Amis du Resto du Coeur de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030138 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Nouveaux Disparus VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030143 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Capucines VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030140 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Elmer VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030142 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van La poudrière VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030141 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sineo CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030145 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Régie des Quartiers d'Anderlecht VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030144 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Oudergem VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020200696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 31/08/2021 numac 2021032509 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 4 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree. - Duitse vertaling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/01/2020 pub. 11/03/2020 numac 2020020538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van Actiris, alsook van de regeringscommissaris behorende tot de Nederlandse taalrol

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/01/2020 pub. 11/02/2020 numac 2020030040 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/33 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanstelling van een bedrijfsrevisor belast met de controle en de certificering van de rekeningen van het Office francophone de la Formation en Alternance

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2019 tot aanstelling van de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2020 pub. 06/03/2020 numac 2020030118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de voorzitter van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de gebieden van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd secundair kunstonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/01/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020042013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van twaalf beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 4 december 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 oktober 2017 betreffende de visverloven type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van de Task force Lokale Financiën type besluit van de waalse regering prom. 30/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020200743 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering houdende de werking en de samenstelling van de Adviescommissie voor wapenuitvoervergunningen

document

type document prom. 30/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. 30/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
^