Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 05 februari 2020

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 30 januari 2020 is het laboratorium A&S Stonefish, Frederik de Merodestraat 86a te 2800 Mechelen, erkend geworden voor de volgende Groep: 6 Methode : PLM1 Gebaseerd op : HSG248 Verrichting en principe : Bepalen van aanwez(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020200570
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 30 januari 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030135 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030137 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mulieris VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020020284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket Liantis type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030133 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030134 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de bien être Alia CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2019 berekend ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen sluiten is het laboratorium A&S Stonefish, Frederik de Merodestraat 86a te 2800 Mechelen, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 maart 2024.

Groep: 6 Methode : PLM1 Gebaseerd op : HSG248 Verrichting en principe : Bepalen van aanwezigheid en type asbest in bouwmaterialen m.b.v. gepolariseerde lichtmicroscopie.

^