Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 januari 2020
gepubliceerd op 14 februari 2020

Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de bien être Alia CVBA SO als sociale onderneming

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2020030134
pub.
14/02/2020
prom.
30/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JANUARI 2020. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de bien être Alia CVBA SO als sociale onderneming


De Minister van Werk, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen ;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 28 januari 2020, Besluit :

Artikel 1.Centre de bien être Alia CVBA SO wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociaal Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 30 januari 2020 De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT

^