Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020142 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2020 De Federale Ove De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het (...) type wet prom. 11/07/2018 pub. 14/02/2020 numac 2020020171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/07/2018 pub. 14/02/2020 numac 2020020172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid. - Duitse vertaling van uittreksels

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020055592 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Hubin, Yvette Mevr. Hubin, Yvette, geboren te Charleroi op 3 ja Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2019 pub. 14/02/2020 numac 2019041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde nieuwe **** betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te registreren type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020123 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 januari 2019, 29 maart 2019 en 11 december 2019, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters en leden van het administratief personeel van het Grondwettel Leopoldsorde Commandeur de heer Erik Van Heymbeeck, eerste adviseur (15 november 2018). Ri(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020160 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Julien BERNARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der gebouwen, in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020159 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Maxence FACON, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Regie der gebouwen, in een betrekking van het Franse t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020161 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de mevrouw Catherine CARDOSO NUNES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der gebouwen, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020162 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Henri HENDRICK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der gebouwen, in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020020163 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Clément MEUSEUR, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België type koninklijk besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030021 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Hans TIELEMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030020 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Michael NELISSEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030022 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Joris VAN IMPE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030024 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt Mevr. Kristien VAN HEMELRYCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 novembe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030023 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt Mevr. Sara SCHREURS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030026 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt Mevr. Tine DECKERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030025 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt Mevr. Els BAERT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030027 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Roel HOUBEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030028 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Luc KELDERS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 november 2019. type koninklijk besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030051 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 juli 1998 tot vaststelling van de wijze van toekenning van de productiepremie aan de personeelsleden van de Koninklijke Munt van België en van het ministerieel besluit van 12 april 1965 waarbij een toelage voor buitengewone prestaties wordt toegekend aan de beproever bij het Commissariaat der munt, aangeduid om de functies van beproever van de waarborg van de werken uit goud, zilver en witgoud waar te nemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is mevr. Moeyersoms M., griffier bij de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is m type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030096 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 5 januari 2020, - is de heer de Frésart Ch.-E., erevrederechter van het tweede kanton Waver, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde. - is Mevr. Colaes J., vrederechter van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030095 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 januari 2020, - dat uitwerking heeft op 31 augustus 2019 's avonds, is aan de heer Vannerom Th., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Franstalige ondernemingsrecht Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 17 nove(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030102 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ", om bepaalde kosten van de project "Samen naar een Interfederaal Actieplan tegen Racisme" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030108 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "VORMINGPLUS LIMBURG", om bepaalde kosten te dekken van de reizende tentoonstelling "Racisme is een gif" type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030107 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "The Food Bridge", om bepaalde kosten van het project "Humanitas" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030111 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "STUDIO GLOBO", om bepaalde kosten te dekken van de versterking van het lesmateriaal rond dekolonisatie type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030110 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad", om een deel van de kosten te dekken van de opleiding "Train the trainers", van de handelingskaders, alsook van het project "ART-beid" type koninklijk besluit prom. 09/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing voor de Federale Staat van de leden van het Forum Nationaal REACH type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040231 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de Mevrouw Jenny LENDVAI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040232 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de Mevrouw Alba MARTIN BENET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040233 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Geoffrey VAN HECKE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Fra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040234 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 december 2019, wordt de heer Roderik RICHARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Regie der Gebouwen, in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het model van gestandaardiseerd cv in toepassing van het artikel 445 § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het artikel 438 § 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 28/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van het project "POLICE DE PROXIMITE " type ministerieel besluit prom. 28/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van het project "PARSIB " type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020020231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW Profondeville type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 4 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 31/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030070 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030098 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 21 januari 2020, - is de aanwijzing van Mevr. Hendrikx S., als plaatsvervangend lid, in de hoedanigheid van kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Limburg, hernieuwd vo - is een einde gesteld aan de aanwijzing van Mevr. Knoops S., in de hoedanigheid van lid kandidaat-(...) type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030114 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de verblijfkosten voor 2019 berekend ter uitvoering van de artikelen 6 tot 10 van het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 29/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030117 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair, hoger onderwijs van de 1ste cyclus en hoger onderwijs van de 2de cyclus type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030115 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot nadere bepaling van sommige elementen betrokken bij de berekening van de verblijfkosten vastgesteld bij het decreet van 19 juli 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige zware apparaten van de medisch-technische diensten in universitaire ziekenhuizen type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030133 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030134 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de bien être Alia CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030135 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030137 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mulieris VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030136 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Rcoop CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030139 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Amis du Resto du Coeur de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030138 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Nouveaux Disparus VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030143 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Capucines VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030140 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Elmer VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030142 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van La poudrière VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030141 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sineo CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030145 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van Régie des Quartiers d'Anderlecht VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030144 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ministerieel besluit houdende de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Oudergem VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 10/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de verdere regels betreffende de procedure op basis waarvan de overdracht zal gebeuren van tot verbruik uitgeslagen volumes in het raam van de relatieve aandelen bij een vrijgave type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5, De externe diensten voor tec Bij ministerieel besluit van 7 februari 2020 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk ACA, gevestigd(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5, De externe diensten voor tec Bij ministerieel besluit van 7 februari 2020 wordt de BV Liftinstituut Holding, gevestigd Buikslote(...)

decreet

type decreet prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030151 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen type decreet prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020200786 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2018 tot vervanging van bijlage 1 bij het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030097 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 16 oktober 2019, werd de heer van der Eecken J., emeritus kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewez Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 28 januari 2020 werd de hee(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 17 januari 2020 werd mevrouw SCAILLET Martine, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze r Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 31 januari 2020 werd de heer VIROUX Christian, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020010316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 1 februari 2018 betreffende de oprichting van een plaatselijke overleginstantie tussen de inrichtende machten en de vakbondsdelegaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030112 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 20 november 2019, heeft de Minister van Cultuur de parfumvaas in reticelli-glas van het Glasmuseum van Charleroi als schat gerangschikt, overe - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 20 november 2019, heeft de Minister va(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2019 tot aanstelling van de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020040237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020040259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg Bruyningpad op het grondgebied van de stad Kortrijk

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040304 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 januari 2020 wordt Mevr. MANOUALI Faïza met ingang van 1 januari 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brusselse Hoofdstede Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 2020 wordt de heer VAN DEN(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/02/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020200787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de spilindex waaraan de eerste inkomensgrenzen bedoeld in de artikelen 11 tot 13 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 1°, van hetzelfde decreet, zijn gekoppeld

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020030066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040315 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0003: Van Mossel Automotive Groep NV/ACP Holding NV en dochtervennootschappen - AC Invest BVBA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvou Op 6 februari 2020, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmel(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040316 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-20/0004: P.L. Van Merksteijn Beheer B.V./Intersig N.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 6 februari 2020, ontvi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van ijzer (...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200693 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 december 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 januari 2020, heeft de familierechtbank van de Nederlandstalige Recht « Schendt artikel 7bis, § 2 van het Wetboek van Belgische nationaliteit, zoals gewijzigd door (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030004 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten Definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in het jaar 2018 of een gedeelte van(...) type lijst prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020030057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medi Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs Elektromecanica (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20063 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200750 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0430.245.973 TAXIS COCO Op 31/01/2020 werd het ondernemingsnummer 0430.245.973 afges(...) type lijst prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200846 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés voor het internationaal Team Grensoverschrijdend werken en ondernemen in Heerlen (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19217 Deze selecti(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

erratum

type erratum prom. 16/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor referentiesystemen en programma's van de gemeenschappelijke kern. - Erratum

bijakte

type bijakte prom. 24/01/2020 pub. 14/02/2020 numac 2020030119 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Veertigste wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020093001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers januari 2020 Voo(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200674 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Chef-koks (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20001 Solliciteren kan tot 2/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Eervol ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2020 werd de heer Paul Windey, met ingang van 1 mei 2020, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn functies van voorzitter van de Nationale Arbe Hij wordt vergund zijn rechten op pensioen te doen gelden en gemachtigd de eretitel van zijn ambt t(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040180 bron grondwettelijk hof Vacature van ambten van referendaris Twee ambten van Nederlandstalig referendaris en twee ambten van Franstalige referendaris zijn vacant verklaard. type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040272 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040261 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Permanentiechefs Risicoanalyse (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19451 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040285 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem- en Datacenterbeheerders (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19332 Deze selectie werd afgesloten op 10/02/2020. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040286 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten ICT-Veiligheid & Encryptie (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19333 Deze selectie werd afgesloten op 10/02/2020. Er zijn 2 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020040310 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Risicoanalisten (A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20051 Solliciteren kan tot 02/03/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200563 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Informatici-adviseurs (niveau A1) voor Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. - Selectienummer: ANE19002 Solliciteren kan tot 28/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200601 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige e-auditors (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG200037 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aanpassing buiten index op 1 januari 2020 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 105,10 wordt, vanaf (...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200804 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Immo Lease Managers (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG20049 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200808 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cartografen kwaliteitscontrole (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG20057 Solliciteren kan tot 02/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200832 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software testers (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20053 Solliciteren kan tot 04/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Attachés (m/v/x). - Selectienummer: BNG20009 De medewerkers die voldoen aan de dee(...) Solliciteren kan tot 28 februari 2020. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200836 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masterprofielen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20041 Solliciteren kan tot 04/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200845 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelorprofielen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20038 Solliciteren kan tot 04/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200843 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior medewerkers internationale fiscaliteit (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20050 Solliciteren kan tot 09/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200844 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-Tolken Nederlands-Frans (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20058 Solliciteren kan tot 04/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten ATM-ANS (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19346 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200857 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers diversiteit en anti-discriminatie bij de tewerkstelling (niveau A1) voor De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB19035 Deze selectie werd afge(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Budget analisten (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer: AFG20040 Solliciteren kan tot 28/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200858 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten ATM-ANS (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19303 Deze selectie werd afgesloten op 17/12/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200864 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch medewerkers (niveau D) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG19349 Deze selectie werd afgesloten op 06/02/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaa(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget Analisten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: ANG20067 Solliciteren kan tot 28/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200882 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Windows System Specialist (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19249 Deze selectie werd afgesloten op 19/12/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is (...) type document prom. -- pub. 14/02/2020 numac 2020200887 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technish Deskundigen Luchtvaart (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19316 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2020. Er zijn 7 laureaten. De l(...)
^