Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/11/2019 pub. 05/02/2020 numac 2019031230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020040238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, uitwerking hebbend met ingang van 31 december 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Matthieu F., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen; Betrokkene mag Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in (...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid type koninklijk besluit prom. 20/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020200133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt benoemd in hoedanigheid van lid van het beheerscomité van d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020020177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 15 januari 2020, dat in werking treedt vanaf heden, zijn aangewezen als lid van de Commissie voor herziening in strafzaken voor een termijn van vijf jaar: ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig ? In de hoedanigheid van Nederlandstalig magistraat van het openbaar ministerie: de heer Cool J.-M.(...) type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 05/02/2020 numac 2020040249 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Acélya CVBA SO als sociale onderneming

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200552 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 9 januari 2020, werd de heer ROULLING Christian, plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Brussel, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangeweze

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van Laboratoria Bij ministerieel besluit van 30 januari 2020 is het laboratorium A&S Stonefish, Frederik de Merodestraat 86a te 2800 Mechelen, erkend geworden voor de volgende Groep: 6 Methode : PLM1 Gebaseerd op : HSG248 Verrichting en principe : Bepalen van aanwez(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200592 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR Officers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19186 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat (...)

erratum

type erratum prom. 16/12/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 27/11/2019 pub. 05/02/2020 numac 2020200568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Reglement tot wijziging van het reglement van 23 mei 2018 van het beheerscomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020020158 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatblad van 29 januari 2020, bladzijde 4755, akte nr. 2020/200438, regel 2, lezen "Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020040236 bron hoge raad voor de justitie **** van een administrateur voor de Hoge **** voor de Justitie De Hoge **** voor de Justitie organiseert een selectie met het oog op de aanwerving van een administrateur (****/****/****) in het **** ****. **** betrekking van ad(...) CONTEXT VAN DE FUNCTIE De Hoge **** voor de **** (****.****.****) is een federaal orgaan met als(...)

document

type document prom. 30/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040246 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. 30/01/2020 pub. 05/02/2020 numac 2020040247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Pedagogen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19301 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG19401 Solliciteren kan tot 21 februari 2020 via www.selor.be De gedeta(...) Na de selectie wordt een lijst met alle geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast de(...) type document prom. -- pub. 05/02/2020 numac 2020200602 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financial Analyst (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19327 Deze selectie werd afgesloten op 27/01/2020. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^