Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van testplan overeenkomstig artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021031330
pub.
05/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021031330/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


29 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het voorstel van testplan overeenkomstig artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe sluiten houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe


Bij ministerieel besluit van 29 april 2021 wordt het voorstel van testplan goedgekeurd. De netbeheerder wordt ertoe gehouden om binnen zes maanden na de goedkeuring van een systeembeschermingsplan en herstelplan een herzien testplan ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

^