Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2020
gepubliceerd op 20 mei 2020

Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020202299
pub.
20/05/2020
prom.
29/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/29/2020202299/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


29 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.

De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra;

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R.232;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II;

Besluiten : Enig artikel. De referenties van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 232 van het Waterwetboek voor het jaar 2019, worden bij dit besluit gevoegd.

Namen, 29 april 2020.

W. BORSUS C. TELLIER

Bijlage: Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019 Deze in kg N-NO3/ha uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 13 februari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey landbouwoppervlakten" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig het regelgevend deel van het Waterwetboek.

Samenvattende tabellen voor de 8 klassen:

Klasse 1

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

25.62

29.00

19.08

24.54

10.08

12.54

D

15

15

15

15

15

15

A+D

40.62

44.00

34.08

39.54

25.08

27.54


Klasse 2

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

67.94

28.00

56.82

19.28

21.00

9.00

D

15

15

15

15

15

15

A+D

82.94

43.00

71.82

34.28

36.00

24.00


Klasse 3

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

84.38

57.38

74.12

33.00

31.08

11.00

D

15

15

15

15

15

15

A+D

99.38

72.38

89.12

48.00

46.08

26.00


Klasse 4

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

87.32

76.32

71.32

50.08

37.00

18.00

D

15

15

15

15

15

15

A+D

102.32

91.32

86.32

65.08

52.00

33.00


Klasse 5

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

126.80

107.46

94.80

79.38

48.00

25.00

D

20.99

19.60

17.23

15

15

15

A+D

147.79

127.06

112.03

94.38

63.00

40.00


Klasse 6

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

71.86

71.46

60.58

43.44

29.86

15.86

D

15

15

15

15

15

15

A+D

86.86

86.46

75.58

58.44

44.86

30.86


0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

Oktober

December

Oktober

December

Oktober

December

A

107.88

111.80

83.42

59.54

35.54

22.18

D

15

15

15

15

15

15

A+D

122.88

126.80

98.42

74.54

50.54

37.18


Klasse 8

0-30 cm

Oktober

December

A

17.78

19.78

D

23.8

23.8

A+D

41.58

43.58


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 29 april 2020 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2019.

Namen, 29 april 2020.

De Vice-Minister-President van de Waalse Regering en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^