Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 april 2013
gepubliceerd op 30 mei 2013

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202690
pub.
30/05/2013
prom.
29/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2013. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de houtnijverheid sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités sluiten houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de houtnijverheid sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, artikel 4bis, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 januari 2008;

Gelet op het besluit van de voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 29 maart 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de houtnijverheid sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011.

Brussel, 29 april 2013.

P.-P. MAETER

^