Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 mei 2013

Snelle toegang:

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013003176 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, Registratie en Domein Vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waals Gewest - Openbare Dienst Wall GOEDEREN AFGESTAAN DOOR DE OVERHEID Acht loten van percelen gronden niet gekadastreerd volgens p(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2012000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 2012 wordt Mevr. Marie-Christine MALCORPS, griffier bij de Raad van State, op 1 november 2012 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2012206376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot aanvulling van de lijst met ondernemingsconventies brugpensioen in bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 houdende het nationaal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 maart 2013 wordt de heer Raymond Langerwerf, adviseur bij het departement, met ingang van 1 juli 2013 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003164 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013011088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - Beenhouwerij-Spekslagerij-Traiteur type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013011089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Beenhouwerij-Spekslagerij-Traiteur type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013011090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bandagisterie, Orthesiologie, Prothesiologie en Orthopedische schoentechnologie type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2011 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de middelen aangewend in 2011 voor het wegwerken van anomalieën inzake tewerkstelling in de socioculturele sector type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de regeling voor een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het omgaan met migrerende uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de sigaren en sigarillo's type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de sectorale hospitalisatieverzekering type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het belang van vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2011 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het belang van vorming type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar met ten minste 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijden type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen in uitvoering van artikel 190 van de wet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vorming van de werknemers type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van brugpensioen ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsregeling met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, ter vastlegging het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013200555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013202784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, wordt aan de heer SCHEPERS Nico, op het einde van de maand augustus 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013009231 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 29/04/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013202690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot opheffing van het ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 24/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013202765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente AUBEL als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013201271 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer 5372 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 december 2011 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013201272 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer 5535 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 15 mei 2012 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatre Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-v(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013203063 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 april 2013 in zake Youssef Touil en Godelieve Schoenmaekers tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Merelbeke, waarvan de exped « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 feb(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende sommige bepalingen betreffende de onbevaarbare waterloop van 3e categorie nr. 1084 « Geleytsbeek »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013035458 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap . - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 april 2013 wordt Mevr. Laëtitia LECOCQ op 1 april 2013 benoemd t(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013203188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Bij besluit van de directeur-generaal van Paritair Comité voor het havenbedrijf Bij besluit van de directeur-generaal van 17 mei 2013,(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013203194 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 maart 2013 in zake het openbaar ministerie tegen S.Ö. en E.Ö., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 april 2013, heeft de « Schenden de bepalingen van artikel 30, § 3, van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot(...) type bericht prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013203191 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 april 2013 in zake N.W. tegen P.J., G.H. en Mr. Nathalie Van de Merlen, advocaat, in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over T.J., waarvan de exped « Schendt artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondw(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen wordt aan de vereniging zonder winstoogmerk « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » te Brussel toestemming verleend type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Comité voor Stedenbouw » te Brussel om van 1 au type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » te type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Max Havelaar België » te Brussel om van 1 augustus 2013 to type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Animaux en Péril » te Eigenbrakel om van 19 juni 2013 to type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie Abbé Froidure » te Brussel om van 1 mei 2013 to type vergunning prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « International Yehudi Menuhin Foundation »

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013020032 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 31 mei 2013, na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement 1. Mondelinge vraag (*) - Mondelinge vraag (nr. 83) van Mevr. Elke ROEX aan (...) 2. Dringende vragen (**) ________ (*) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd geantwoord. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013020031 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 31 mei 2013, om 9 u. 30 m. 1. Benoeming van secretarissen voor het bureau van het parlement 2. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnan(...) - Voorstel van resolutie (van de heren André du BUS de WARNAFFE, Freddy THIELEMANS, Jacques MOREL, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013203261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel inspecteurs (niveau A) voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen (ANG13081). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsbla(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt Mevr. Anne-Françoise BOLLY, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/05/2013 numac 2013202837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Nico SCHEPERS De betrokken organisaties worden De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^