Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2013
gepubliceerd op 08 november 2013

Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011559
pub.
08/11/2013
prom.
28/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wetten van 11 februari 1994 en 4 maart 2012, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt erkend onder het nummer voor haar naam, met het oog op het uitoefenen van activiteiten bedoeld in de artikelen 1, 1°, en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur :

401

RCI FINANCIAL SERVICES SA BOULEVARD DE LA PLAINE 21 1050 IXELLES N° D'ENTREPRISE/ONDERNEMINGSNR : 0413.419.641


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 28 oktober 2013.

Brussel, 28 oktober 2013.

J. VANDE LANOTTE

^