Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003344 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 82 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013036087 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem
^