Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 28 februari 2019
gepubliceerd op 08 april 2019

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de schatkist

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019011495
pub.
08/04/2019
prom.
28/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/28/2019011495/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de schatkist


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft sluiten tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 88, vervangen bij de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de Schatkist;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 30 november 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen die op 3 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit nr. 14 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de inschrijving van de wettelijke hypotheek tot zekerheid van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, van de interesten en van de kosten verschuldigd aan de Schatkist, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit is niet van toepassing op het dwangbevel dat werd kennisgegeven of betekend voor de datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de wet van 26 november 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft sluiten tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft.

Brussel, 28 februari 2019.

A. DE CROO

^