Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 november 2015
gepubliceerd op 29 februari 2016

Besluit van het afdelingshoofd tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036566
pub.
29/02/2016
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036566/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


27 NOVEMBER 2015. - Besluit van het afdelingshoofd tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen


Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij, Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het laatst gewijzigd bij de uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 van de Commissie van 18 december 2014;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten sluiten betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 8;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij, artikel 39/1, ingevoegd bij het besluit van de secretaris-generaal van 15 juli 2015, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten: het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Art. 2.De lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 6 van het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij, J. VERSTRYNGE

Bijlage 1 Lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 2, eerste lid

Gewas

Gewassubgroep

Zaaiperiode

Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui)

geel

het hele jaar

Allium cepa - zi, (zaai-) (zaaiui)

rood

het hele jaar

Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet

rond


Brassica napus var. napobrassica - koolraap

niet gespecificeerd

lente-zomer

Cichorium endivia - andijvie

breedbladig

lente-zomer

Cucumis sativus - komkommer (augurk)

herfst

lente/zomer

Cucumis sativus - komkommer (augurk)

voorjaar

lente/zomer

Cucumis sativus - komkommer (augurk)

zomer

lente/zomer

Cucurbita maxima - pompoen

Hokkaido oranje

lente-zomer

Vicia faba var. major - tuinboon

het hele jaar


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij, J. VERSTRYNGE

Bijlage 2 Lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen als vermeld in artikel 2, tweede lid

gewas/Latijnse naam

gewassubgroep

zaaiperiode

Allium ascalonicum - sjalot

het hele jaar

Allium cepa - ui, (zaai-) (zaaiui)

wit

het hele jaar

Allium cepa L. - Ui, (Plant-), (plantui)

het hele jaar

Allium fistulosum - stengelui

niet gespecificeerd

het hele jaar

Allium porrum - prei

herfst

het hele jaar

Allium porrum - prei

winter

het hele jaar

Allium porrum - prei

zomer

het hele jaar

Allium sativum - knoflook

het hele jaar

Allium schoenoprasum - bieslook

het hele jaar

Allium tuberosum - Chinese bieslook, knoflook - bieslook

het hele jaar

Anethum graveolens - dille

het hele jaar

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - kervel

het hele jaar

Apium graveolus var. dulce - bleekselderij

lente-zomer

Apium graveolus var. rapaceum - knolselderij

niet gespecificeerd

lente-zomer

Apium graveolus var. secalinum - selderij (bladselderij, snijselderij, groene selder)

lente-zomer

Artemisia dracunculus - dragon

het hele jaar

Barbarea verna (B. praecox) - winterkers

het hele jaar

Beta vulgaris ssp. vulgaris - snijbiet (warmoes, Mangold)

lente-zomer

Beta vulgaris var. conditiva - kroot, rode biet

lang

lente-zomer

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes - koolrabi

paars

lente-zomer

Brassica oleracea convar. Acephala var. gongylodes - koolrabi

wit

lente-zomer

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savooiekool

herfst

het hele jaar

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savooiekool

winter

het hele jaar

Brassica oleracea convar. Capitata var. sabauda - savooiekool

zomer

het hele jaar

Brassica oleracea var. acephala - boerekool, bladkool

lente-zomer

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool

laat

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. Alba - spitskool

vroeg

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool

bewaring

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool

herfst

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool

zomer

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. alba - wittekool

zuurkool

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool

bewaring

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool

herfst

het hele jaar

Brassica oleracea var. capitata f. rubra - rodekool

zomer

het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli

herfst

het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli

vroeg

het hele jaar

Brassica oleracea var. convar. botrytis var. italica - broccoli

zomer

het hele jaar

Brassica pekinensis (Brassica chinensis) - Chinese kool

het hele jaar

Brassica rapa L. ssp. Chinensis (L.) Hanelt - Pak Choi

het hele jaar

Brassica rapa L. var. rapa subvar. esculenta - herfstknollen

het hele jaar

Brassica rapa var. rapifera - raap > meiraap

het hele jaar

Brassica species - Asia-Greens

lente/zomer

Brassica, diverse Species - raapsteel

lente/zomer

Capsicum annuum var. grossum. - paprika

geel

herfst/winter

Capsicum annuum var. grossum. - paprika

groen


Capsicum annuum var. grossum. - paprika

onderstammen


Capsicum annuum var. grossum. - paprika

rood


Cichorium endivia - andijvie

krul

lente/zomer

Cichorium intybus partim L. - groenlof

lente/zomer

Cichorium intybus partim L. - Radicchio rosso

lente/zomer

Claytonia (Montia) perfoliata - winterpostelein

niet gespecificeerd

lente/zomer

Coriandrum sativum - koriander

niet gespecificeerd

het hele jaar

Cucumis sativus. - augurk

niet gespecificeerd

lente/zomer

Cucumis sativus. - augurk

andere


Cucumis sativus. - augurk

minikomkommer


Cucumis sativus. - augurk

onderstammen


Cucurbita maxima - pompoen

hokkaido groen

lente/zomer

Cucurbita pepo L. - courgette (Patisson)

lente/zomer

Daucus carota ssp. sativus - peen (wortel)

het hele jaar

Diplotaxis erucoides - rakettenkruid

lente/zomer

Foeniculum vulgare - Foeniculum vulgare

niet gespecificeerd

lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel

herfst

lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel

voorjaar

lente/zomer

Foeniculum vulgare var. dulce - knolvenkel

zomer

lente/zomer

Lactuca sativa var. capitata - Bataviasla

het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata - kropsla

het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata - krulsla

het hele jaar

Lactuca sativa var. capitata L. - ijsbergsla

het hele jaar

Lactuca sativa var. crispa - eikenbladsla

het hele jaar

Lactuca sativa var. crispa - pluksla

het hele jaar

Lactuca sativa var. longifolia - bindsla (romanasla)

het hele jaar

Lactuca sativa varietas crispa - Lollo rossa/lollo bionda

het hele jaar

Lepidium sativum - tuinkers

het hele jaar

Pastinaca sativa - pastinaak

niet gespecificeerd

het hele jaar

Phaseolus coccineus (Phaseolus multiflorus) - pronkboon

lente/zomer

Phaseolus vulgaris var. nanus - stamboon

lente/zomer

Phaseolus vulgaris var. vulgaris - stokboon

lente/zomer

Pisum medulare - kreukerwt

lente/zomer

Pisum sativum conv. axiphium - suikerpeul (sluimerwt, peulen, doppeul)

lente/zomer

Pisum sativum convar. sativum - doperwten

lente/zomer

Raphanus sativus var. sativa - radijs

rood

het hele jaar

Raphanus sativus var. sativa - radijs

wit

het hele jaar

Raphanus sativus - rammenas

het hele jaar

Raphanus sativus var. niger - rammenas

het hele jaar

Raphanus sativus var. sativa - radijs

het hele jaar

Scorzonera hispanica - schorseneer

lente/zomer

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

cherry

herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

cocktail

herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

medium

herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

onderstammen

herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

pruimtomaat

herfst/winter

Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum, Lycopersicon lycopersicum) - tomaat

tros

herfst/winter

Solanum tuberosum - aardappel

lente/zomer

Spinacia oleracea - spinazie

het hele jaar

Valerianella olitoria - veldsla

langbladig

het hele jaar

Valerianella olitoria - veldsla

roosjes

het hele jaar

Zea mays convar. saccarata - suikermais

lente/zomer


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van het afdelingshoofd van 27 november 2015 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 27 november 2015.

Het afdelingshoofd van de afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant van het Departement Landbouw en Visserij, J. VERSTRYNGE

^