Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 april 2021
gepubliceerd op 06 mei 2021

Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021031251
pub.
06/05/2021
prom.
27/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/27/2021031251/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden


De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten sluiten betreffende de identiteitskaarten, inzonderheid op artikel 3, § 5, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2020 pub. 29/06/2020 numac 2020015036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 48, Besluit :

Artikel 1.Vanaf 10 mei 2021 zullen de volgende verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden, de vingerafdrukken van hun houder bevatten: 1° de verklaringen van inschrijving, waarvan het model opgenomen is als bijlage 8 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;2° de documenten ter staving van het duurzaam verblijf, waarvan het model opgenomen is als bijlage 8bis bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 2.De volgende artikelen van het koninklijk besluit van 20 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treden in werking op 10 mei 2021: 1° het artikel 13;2° het artikel 14 met uitzondering van 9° en 11° van artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1981 pub. 12/03/2008 numac 2008000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;3° de artikelen 15 tot en met 22;4° de artikelen 23 tot en met 25;5° de artikelen 40 tot en met 43;6° het artikel 47, § 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.

Brussel, 27 april 2021.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, S. MAHDI

^