Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten type koninklijk besluit prom. 27/04/2021 pub. 27/01/2023 numac 2023030035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021031249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 2bis, § 6, 2ter, vierde lid, en 2quater, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021031443 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1bis, § 5, 1ter, § 2, derde lid, en 1quater, § 3, van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 11/05/2021 numac 2021031478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 27/04/2021 pub. 16/11/2022 numac 2022034007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden. - Duitse vertaling
^