Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 november 2015
gepubliceerd op 09 december 2015

Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205708
pub.
09/12/2015
prom.
24/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/24/2015205708/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan


De Minister van Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, artikel 14;

Gelet op de aanvraag van 16 november 2015 van de "Ligue royale des Pêcheurs de l'Est ASBL" betreffende de organisatie in 2016 van zes "karpermarathons" op het meer van Bütgenbach;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen;

Overwegende dat, met het oog op plaatselijk belang, het vissen in het meer van Bütgenbach dient te worden aangespoord, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het vissen op karper op het meer van Bütgenbach toegelaten vanaf een half uur na de zonsondergang tot een half uur vóór de zonsopgang tijdens de door de "Ligue royale des Pêcheurs de l'Est ASBL" georganiseerde karpermarathons op de volgende data : 1° van 1 tot 3 april 2016;2° van 22 tot 24 april 2016;3° van 27 tot 29 mei 2016;4° van 24 tot 26 juni 2016;5° van 2 tot 4 september 2016;6° van 23 tot 25 september 2016.

Art. 2.De afwijking wordt enkel toegekend aan de deelnemers van de in artikel 1 bedoelde marathons.

Art. 3.Na het meten en het wegen worden de overeenkomstig deze afwijking gevangen karpers onmiddellijk en voorzichtig in het water vrijgelaten.

Art. 4.Dit besluit stelt de organisatoren van de marathons bedoeld in artikel 1 niet vrij van het aanvragen bij de beheerder van het meer van Bütgenbach of bij de gemeentelijke overheden van de vergunningen die eventueel nodig zijn om deze nachtelijke evenementen te organiseren.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016 en verstrijkt op 25 september 2016.

Namen, 24 november 2015.

R. COLLIN

^