Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015018388 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036601 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de eenheidsprijzen voor de subsidiëring van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots in het kader van een samenwerkingsovereenkomst en tot bepaling van de kosten die voor die subsidiëring in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205708 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op het meer van Bütgenbach tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 08/02/2016 numac 2016200318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van de organisatieafdelingen 15 en 16 en programma 01 van de organisatieafdelingen 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015
^