Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 augustus 2011
gepubliceerd op 15 september 2011

Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014224
pub.
15/09/2011
prom.
24/08/2011
ELI
eli/besluit/2011/08/24/2011014224/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften


De Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 26 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap sluiten betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap, artikel 56;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 25 november 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2010 pub. 10/12/2010 numac 2010014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften sluiten betreffende de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften, de criteria van aanwijzing en de modaliteiten voor de indiening van de aanvraag bepaalt;

Overwegende dat de instanties op 26 januari 2011 haar aanwijzingsaanvraag heeft gedaan overeenkomstig de artikelen 5, 6, 7 en 8 van voormeld ministerieel besluit;

Overwegende dat na onderzoek van het dossier, blijkt dat de instantie voldoet aan de criteria voor aanwijzing en aan de modaliteiten voor het indienen van de aanvraag bepaald door voormeld ministerieel besluit;

Besluiten :

Artikel 1.De volgende instantie wordt aangewezen in de hoedanigheid van aangewezen instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de van toepassing zijnde nationale veiligheidsvoorschriften zoals deze zijn gedefinieerd in bijlage 2 van voormelde wet : « Certifer, met zetel te BP 70141-59416 Anzin Cedex, place de Boussu 1 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 24 augustus 2011.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

^