Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2012
gepubliceerd op 30 november 2012

Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011467
pub.
30/11/2012
prom.
23/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Gelet op de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel 74 van de voornoemde wet, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de beheersvennootschappen van de rechten Simim, Playright en Sabam verzocht hebben dat de erkenning van enkele van hun personen of voormalige personen wordt ingetrokken, Besluit : Enig artikel. In toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt de erkenning van volgende personen ingetrokken : - voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SIMIM », Almaplein 3, bus 5, 1200 Brussel, met ondernemingsnummer 0455.701.446, en voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA PLAYRIGHT », Belgicalaan 14, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer 0440.736.227 : De heer Mark Casteels wonende te 3370 Kerkom-Boutersem; - voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SABAM », Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270 : Dhr Marc Bertels wonende te 3500 Hasselt;

Dhr Frederic Vanden Bussche wonende te 8490 Jabbeke;

Dhr Philippe Gontier wonende te 1070 Brussel.

Brussel, 23 november 2012.

J. VANDE LANOTTE

^