Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 april 2021
gepubliceerd op 15 juni 2021

Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021041792
pub.
15/06/2021
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Staatssecretaris voor Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juin 1996 tot het bepalen van de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van een Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, artikel 1, 5°, Besluit :

Artikel 1.De Heer Stoefs, Wilbert, Inspecteur-generaal van financiën, wordt ontheven uit zijn functie van Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Mevrouw Baumann, Béatrice, Inspecteur van financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

^