Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2017
gepubliceerd op 08 juni 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst

bron
vlaamse overheid
numac
2017012248
pub.
08/06/2017
prom.
21/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/21/2017012248/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


21 APRIL 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011035119 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 14, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 15, vierde lid;

Gelet op ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011035119 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 2017;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt toegekend volgens een doorlopend open subsidiesysteem waarop bedrijven doorlopend een aanvraag kunnen indienen;

Overwegende dat het voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen die steun mogelijk maken voor nieuwe technologieën en dat daarom de limitatieve technologieënlijst voortdurend en snel moet kunnen worden aangepast;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.De bijlage bij het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011035119 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, vervangen bij het ministerieel besluit van 21 december 2016 wordt vervangen door de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit blijft het ministerieel besluit van 24 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/01/2011 pub. 14/02/2011 numac 2011035119 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest van toepassing, zoals het gold voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 28 april 2017.

Brussel, 21 april 2017.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^