Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, &****; 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het **** type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van attesten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011785 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011876 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98006/73 van 26 maart 1998 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011875 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 55 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Kortemark ter hoogte van de kilometerpaal 56.183 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011878 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 65 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 60.086 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 69 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 61.463 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 60.646 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011877 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Zarren ter hoogte van de kilometerpaal 58.821 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 63.032 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 62.487 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011888 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 75.572 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011887 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 71.226 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Lichtervelde - Diksmuide, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 64.258 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Diksmuide ter hoogte van de kilometerpaal 70.960 type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012248 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, &****; 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017030297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017013785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van attesten bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 21/04/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017204026 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 25 van organisatieafdelingen 09 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 21/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011792 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017011739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017011912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017012197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van de landinrichtingsprojecten `De Wijers - Roosterbeek Mangelbeek', `De Wijers - Stiemerbeek Zusterkloosterbeek' en `De Wijers beleven' type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012830 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie beveiligingstechnicus type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012831 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie food and beverage manager type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie front office manager type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie insteller plaatbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie insteller verspaning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012839 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider baby's en peuters type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkok type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie matroos binnenscheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kok type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteerder type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteerder-afregelaar type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie od-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie omsteller plaatbewerking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator cnc-gestuurde houtbewerkingsmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie omsteller verspaning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie samensteller type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus landbouw- en professionele tuinbouwmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012899 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bouwmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017012900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus heftrucks type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017020379 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling 2017 van de Provisies - Vlaamse Regering vervat in het provisie artikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017030262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017030368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017040315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels in het onderwijs en in de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 26/05/2017 numac 2017040326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 25 november 2016 waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 29/05/2017 numac 2017040330 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/04/2017 pub. 26/04/2017 numac 2017011490 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 658. - De vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken type omzendbrief prom. 21/04/2017 pub. 11/05/2017 numac 2017030304 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307sexies. - Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut type omzendbrief prom. 21/04/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017030945 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307sexies. - Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut. - Erratum

erratum

type erratum prom. 21/04/2017 pub. 10/05/2017 numac 2017030313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de aangifteformulieren voor tijdelijke afwezigheid bedoeld in artikel 18, &****; 2, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het ****. - Erratum
^