Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 mei 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een bijzitter personeelslid van de politiediensten bij de paritaire commissie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019012754
pub.
29/05/2019
prom.
20/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een bijzitter personeelslid van de politiediensten bij de paritaire commissie


Bij ministerieel besluit van 20 mei 2019 wordt de heer Alain MEERTS, bij mandaat dat afloopt op 10 augustus 2019, aangewezen voor de lokale politie als plaatsvervangend in de paritaire commissie.

Brussel, 20 mei 2019.

De Attaché, J. DESSAUCY

^