Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 januari 1999
gepubliceerd op 24 februari 1999

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016019
pub.
24/02/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/19/1999016019/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, inzonderheid op artikel 17, punt 11;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is het model van fytosanitair invoercertificaat in overeenstemming te brengen met de douaneregelingen, Besluit :

Artikel 1.Het model van het document van fytosanitaire controle, bedoeld in artikel 17, punt 11, van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Het bestaat uit een groen, een blauw, een wit en een roze exemplaar.

Art. 2.Het groene exemplaar van het in artikel 1 bedoelde document is bestemd voor de Douanediensten en moet de vermelde goederen vergezellen tot op het douanekantoor van bestemming.

Het blauwe exemplaar is bestemd voor de aanvrager.

Het witte en het roze exemplaar zijn bestemd voor de Dienst.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 9 april 1997 houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 januari 1999.

K. PINXTEN

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^