Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2020
gepubliceerd op 11 januari 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2018 betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021020021
pub.
11/01/2021
prom.
19/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 22ter, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen, artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen;

Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 2°, van het ministerieel besluit van 6 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen, worden de woorden "Mevr. Isabelle Watelet" vervangen door de woorden "Mevr. Carine Gorrebeeck".

Art. 2.In artikel 2, 4°, b), van het ministerieel besluit van 6 november 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen type ministerieel besluit prom. 06/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen worden de woorden "Mr. Bertrand Duquesne" vervangen door de woorden "Mevr. Fabienne Monbaliu".

Brussel, le 19 décembre 2020.

Fr. VANDENBROUCKE

^