Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 november 2018
gepubliceerd op 07 december 2018

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018015005
pub.
07/12/2018
prom.
06/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 22ter, ingevoegd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 12/02/2018 numac 2018030048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen sluiten houdende de opdrachten, de samenstelling, de werkwijze en de vergoeding van de Commissie van advies voor plantenbereidingen, artikel 3, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen : 1° de Directeur-generaal van DG4: Mr.Philippe Mortier; 2° als vertegenwoordiger van de dienst Voedingsmiddelen, Diervoeders en andere Consumptieproducten van DG4: Mevr.Isabelle Watelet; 3° als vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Mr.Wim Penninckx; 4° als vertegenwoordigers van instanties betrokken bij het onderzoek van planten of deskundigen inzake het onderzoek van planten : a) Mevr.Nina Hermans; b) Mr.Gert Laekeman; c) Mr.Kris Demeyer; d) Mr.Willy Lambert; e) Mevr.Caroline Stévigny; f) Mevr.Joëlle Leclercq; g) Mr.Michel Frederich; h) Mr.Philippe Gyselinck; 5° als vertegenwoordigers van instanties betrokken bij de fabricage en handel van planten : a) Mevr.Sandrine Peeters; b) Mr.Marc Gryseels; c) Mevr.Solange Vynckier.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen : 1° als vertegenwoordiger van de dienst Voedingsmiddelen, Diervoeders en andere Consumptieproducten van DG4: Mr.Steve Christiaens; 2° als vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Mevr.Sophie Colyn; 3° als vertegenwoordigers van instanties betrokken bij het onderzoek van planten of deskundigen inzake het onderzoek van planten : a) Mevr.Tess De Bruyne; b) Mr.Luc Pieters; c) Mr.Yvan Van Der Heyden; d) Mr.Cédric Delporte; e) Mevr.Véronique Mathieu; f) Mr.Yvan Larondelle; g) Mr.Kris De Braekeleer; h) Mr.Daniel De Meerschman; 4° als vertegenwoordigers van de betrokken instanties bij de fabricage en handel van planten : a) Mr.Julien Verrax; b) Mr.Bertrand Duquesne; c) Mr.Philippe Andrianne.

Brussel, 6 november 2018.

M. DE BLOCK

^