Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2020 pub. 20/12/2020 numac 2020031757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. 19/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2021020021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2018 betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2020 pub. 28/01/2021 numac 2021030207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van konijnen in fokkerijen
^