Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 22 december 2017

Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017032222
pub.
22/12/2017
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen"


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie sluiten houdende diverse bepalingen inzake economie, artikel 68, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017012648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie genaamd, "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017012649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd : "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" sluiten betreffende de organisatie en werking van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen", artikel 4, tweede en derde lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017013613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen" sluiten tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, genaamd "Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen";

Gelet op de voordracht van een plaatsvervangend lid door de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Franstalige Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat als plaatsvervangend lid van het beheerscomité, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Franstalige Gemeenschap, wordt verleend aan mevrouw Annie Romain.

Art. 2.Mevrouw Laurence Degoudenne wordt benoemd als plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Internationale Tentoonstellingen binnen de Franstalige Gemeenschap, ter vervanging van mevrouw Annie Romain, waarvan zij het mandaat zal voltooien.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2017.

K. PEETERS

^