Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 november 2014
gepubliceerd op 30 december 2014

Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van delegatie aan de Administrateur-generaal van Cultuur om uitvoervergunningen voor cultuurgoederen te verlenen buiten het douanegebied van de Europese Unie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029800
pub.
30/12/2014
prom.
17/11/2014
ELI
eli/besluit/2014/11/17/2014029800/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


17 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van delegatie aan de Administrateur-generaal van Cultuur om uitvoervergunningen voor cultuurgoederen te verlenen buiten het douanegebied van de Europese Unie


De Minister van Cultuur, Gelet op de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen;

Gelet op het decreet van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/07/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 3, 2° ;

Overwegende dat het toenemend aantal aanvragen om uitvoer, ingediend bij de diensten van de Regering, het niet meer mogelijk maakt om hieraan te beantwoorden binnen een termijn die aangepast is aan de vereisten opgelegd door de aanvragers;

Overwegende dat, in afwachting van de wijziging van het delegatiebesluit van 9 februari 1998, moet voor de Administratie mogelijk zijn om zichzelf de betrokken vergunningen te verlenen zonder een ministeriële toestemming te moeten aanvragen, Besluit : Enig artikel. Bevoegdheidsdelegatie wordt verleend aan de Administrateur-generaal van Cultuur om uitvoervergunningen van cultuurgoederen te verlenen en te ondertekenen voor een bedrag lager dan 50.000 euro buiten het douanegebied van de Europese Unie, zoals vereist in de Verordening (EG) nr. 116/2009.

Brussel, 17 november 2014.

Mevr. J. MILQUET

^