Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 januari 2014
gepubliceerd op 19 maart 2014

Ministerieel besluit tot verlenging van de regeling inzake tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf en ten gunste van melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014201756
pub.
19/03/2014
prom.
16/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/16/2014201756/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot verlenging van de regeling inzake tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf en ten gunste van melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten


De Minister van Landbouw.

Gelet op Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een Landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector, inzonderheid op artikel 76quater, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van melkproducten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 januari 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de de-minimis-steunregeling ten gunste van fokkers ingevoerd moet worden om de verwerking of afzet van producten uit hun bedrijven te ondersteunen, ten gunste van coöperatieve verwerkings- of afzetvennootschappen voor de ontwikkeling van projecten tot opwaardering van fokkerijproducten en ten gunste van melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten;

Overwegende dat deze tegemoetkomingen een hogere rentabiliteit van hun productie beogen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4, eerste lid, van het ministerieel besluit van 11 november 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/11/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van zuivelproducten sluiten betreffende de gewestelijke steunverlening aan de melkproducenten voor de verwerking en de afzet van melkproducten, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten, wordt de datum "30 juni 2013" vervangen door de datum "31 december 2014".

Art. 2.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde ministerieel besluit, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten, wordt de datum "31 december 2013" vervangen door de datum "30 juni 2015".

Art. 3.In artikel 8, § 2, eerste lid, van hetzelfde ministerieel besluit, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten, wordt de datum "30 juni 2013" vervangen door de datum "31 december 2014".

Art. 4.In artikel 4, eerste lid, van het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf, wordt de datum "30 juni 2013" vervangen door de datum "31 december 2014".

Art. 5.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde ministerieel besluit, wordt de datum "31 december 2013" vervangen door de datum "30 juni 2015".

Art. 6.In artikel 8, § 2, eerste lid, van het ministerieel besluit van 31 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204127 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf sluiten tot invoering van een tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van de fokkers voor de verwerking of de afzet van producten uit hun bedrijf, wordt de datum "30 juni 2013" vervangen door de datum "31 december 2014".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 16 januari 2014.

C. DI ANTONIO

^