Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011281
pub.
30/04/2014
prom.
15/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer


De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 bron ministerie van middenstand en landbouw Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap sluiten tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1984 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, artikel 5, § 2, 5°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2007 pub. 20/04/2007 numac 2007022414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden sluiten betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer wordt benoemd: Luc Marchal.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2014.

Brussel, 15 april 2014.

Mevr. S. LARUELLE

^