Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 mei 2009
gepubliceerd op 19 mei 2009

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011227
pub.
19/05/2009
prom.
14/05/2009
ELI
eli/besluit/2009/05/14/2009011227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MEI 2009. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 18 december 2002, en artikel 5, vervangen bij de wet van 4 april 2001 en gewijzigd bij de wet van 18 december 2002;

Overwegende dat door consumenten vijf ongevallen werden gemeld waarbij brandblussende spuitbussen van het merk Pyromaster zijn ontploft door het loskomen van de bodem van de spuitbus;

Overwegende dat deze spuitbussen onder de types Huis & Bureau, Vet en Auto worden verkocht, dat er meldingen over twee van deze types waren, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat de drie types een verschillend veiligheidsniveau vertonen;

Overwegende dat zowel de Belgische verdeler, de firma Befrako als zijn Nederlandse leverancier, de firma Gizmo Retail werden gehoord omtrent deze problematiek;

Overwegende dat uit deze contacten bleek dat de Duitse fabrikant van dit product, de firma Pyromaster, niet meer bestaat;

Overwegende dat het ontploffen van deze brandblussende spuitbussen tot ernstige verwondingen kan leiden;

Overwegende dat deze spuitbussen een ernstig risico vertonen;

Overwegende dat de enige manier om het risico te weren, de vernietiging van de producten is;

Overwegende dat de gebruikers moeten geïnformeerd worden over het gevaar dat deze spuitbussen vertonen;

Overwegende dat het noodzakelijk is zo spoedig mogelijk, in het belang van de veiligheid van de gebruikers en om nieuwe ongevallen te voorkomen, ter vermijden dat deze producten op de Belgische markt worden gebracht, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de brandblussende spuitbussen van het merk Pyromaster, types Huis & Bureau, Vet en Auto wordt verboden.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde producten moeten worden uit de handel genomen en vernietigd.

Art. 3.De producent moet de gebruiker aangepast en doeltreffend waarschuwen en voorzien in de terugname van de producten met het oog op de terugbetaling.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 mei 2009 en treedt buiten werking op 13 mei 2010.

Brussel, 14 mei 2009.

P. MAGNETTE

^