Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 10 mei 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille

bron
vlaamse overheid
numac
2019014230
pub.
03/09/2019
prom.
10/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/10/2019014230/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


10 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille


DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT, Gelet op het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid sluiten betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10, 14 en 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201607 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 17, § 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/2010 pub. 28/01/2011 numac 2011035041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest sluiten tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 23;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten sluiten tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, artikel 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de toegang tot de digitale steunmaatregelen kmo-portefeuille en ecologiepremie geregeld wordt door het Vlaams toegangs- en gebruikersbeheer sedert 6 december 2017;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille daarom niet meer wordt toegepast sedert die datum;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 28 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/2010 pub. 22/07/2010 numac 2010203798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille sluiten met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en K.M.O.-portefeuille, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014035089 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille, wat betreft het verbod van het verlenen van een machtiging aan de dienstverlener in het kader van het besluit kmo-portefeuille sluiten, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 december 2017.

Brussel, 10 mei 2019.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^