Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 april 2010
gepubliceerd op 06 mei 2010

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Recyclart VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031225
pub.
06/05/2010
prom.
09/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 APRIL 2010. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Recyclart VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, zoals tot op heden gewijzigd, de artikelen 9 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2006 pub. 20/11/2006 numac 2006031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW Recyclart als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende erkenning van de VZW Recyclart als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24°;

Gelet op het gunstige advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 19 maart 2010, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Recyclart VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de initiatieven genaamd « Fabrik » en « Bar-resto », met name de schrijnwerkersactiviteiten en de activiteiten van metaalbouw en voorraad- en infrastructuurbeheer, alsook de activiteiten van kleine restauratie.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Brussel, 9 april 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE

^