Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Ministerieel besluit tot wijziging bij bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek

bron
vlaamse overheid
numac
2012035695
pub.
13/07/2012
prom.
08/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/08/2012035695/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


8 JUNI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging bij bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 9, § 2, eerste lid, 1° en 2° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2012;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 15 maart 2012, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 2 april 2012;

Gelet op advies nr. 51.205/3 van de Raad van State, gegeven op 17april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2012/8/EU van de Commissie van 2 maart 2012 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van respectievelijk Richtlijn 2002/53/EG en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Art. 2.Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, vervangen bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.In afwijking van artikel 1 en 2 blijven bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 oktober 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011035908 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten, van toepassing voor de onderzoeken die voor 1 oktober 2012 zijn begonnen.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012.

Brussel, 8 juni 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage I. - Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testprotocollen 1° landbouwgewassen

Wetenschappelijke benaming

Gebruikelijke benaming

CBP-protocol

Avena nuda L. Naakte haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Avena sativa L. (inclusief A. byzantina K. Koch)

Haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Brassica napus L. Koolzaad

TP 36/2 van 16.11.2011

Festuca filiformis Pourr.

Fijnbladig schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca ovina L. Schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca rubra L. Roodzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hardzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Helianthus annuus L. Zonnebloem

TP 81/1 van 31.10.2002

Hordeum vulgare L. Gerst

TP 19.2rev. van 11.3.2010

Linum usitatissimum L. Vlas/lijnzaad

TP 57/1 van 21.3.2007

Lolium multiflorum Lam.

Italiaans raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium perenne L. Engels raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Gekruist raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Oryza sativa L. Rijst

TP 16/1 van 18.11.2004

Pisum sativum L. Voedererwt

TP 7/2 van 11.3.2010

Secale cereale L. Rogge

TP 58/1 van 31.10.2002

Solanum tuberosum L. Aardappel

TP 23/2 van 1.12.2005

Triticum aestivum L. Tarwe

TP 3/4 rev.2 van 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Harde tarwe (durum)

TP 120/2 van 6.11.2003

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

TP 121/2 rev.1 van 16.2.2011

Zea mays L. Maïs

TP 2/3 van 11.3.2010


2° groentegewassen

Wetenschappelijke benaming

Gebruikelijke benaming

CBP-protocol

Allium cepa L.(Aggregatum group)

Sjalot

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium cepa L. (Cepa group)

Ui en echalion

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium fistulosum L. Stengelui

TP 161/1 van 11.3.2010

Allium porrum L. Prei

TP 85/2 van 1.4.2009

Allium sativum L. Knoflook

TP 162/1 van 25.3.2004

Allium schoenoprasum L. Bieslook

TP 198/1 van 1.4.2009

Apium graveolens L. Bleekselderij

TP 82/1 van 13.3.2008

Apium graveolens L. Knolselderij

TP 74/1 van 13.3.2008

Asparagus officinalis L. Asperge

TP 130/2 van 27.3.2002

Beta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet

TP 60/1 van 1.4.2009

Brassica oleracea L. Boerenkool

TP/90/1 van 16.2.2011

Brassica oleracea L. Bloemkool

TP 45/2 van 11.3.2010

Brassica oleracea L. Broccoli

TP 151/2 van 21.3.2007

Brassica oleracea L. Spruitjes

TP 54/2 van 1.12.2005

Brassica oleracea L. Koolrabi

TP 65/1 van 25.3.2004

Brassica oleracea L. Savooiekool, wittekool en rodekool

TP 48/3 van 16.2.2011

Brassica rapa L. Spitskool

TP 105/1 van 13.3.2008

Capsicum annuum L. Paprika of Spaanse peper

TP 76/2 van 21.3.2007

Cichorium endivia L. Krulandijvie en andijvie

TP 118/2 van 1.12.2005

Cichorium intybus L. Cichorei voor de industrie

TP 172/2 van 1.12.2005

Cichorium intybus L. Witlof

TP 173/1 van 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Watermeloen

TP 142/1 van 21.3.2007

Cucumis melo L. Meloen

TP 104/2 van 21.3.2007

Cucumis sativus L. Komkommer en augurk

TP 61/2 van 13.3.2008

Cucurbita pepo L. Courgette

TP 119/1 van 25.3.2004

Cynara cardunculus L. Artisjok en kardoen

TP 184/1 van 25.3.2004

Daucus carota L. Wortel en voederwortel

TP 49/3 van 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Knolvenkel/venkel

TP 183/1 van 25.3.2004

Lactuca sativa L. Sla

TP 13/5 van 16.2.2011

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaat

TP 44/3 van 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peterselie

TP 136/1 van 21.3.2007

Phaseolus coccineus L. Pronkboon

TP 9/1 van 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L. Stamboon en stokboon

TP 12/3 van 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Kreukzadige doperwt, rondzadige doperwt en peul

TP 7/2 van 11.3.2010

Raphanus sativus L. Radijs

TP 64/1 van 27.3.2002

Solanum melongena L. Aubergine

TP 117/1 van 13.3.2008

Spinacia oleracea L. Spinazie

TP 55/3 van 11.3.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Veldsla

TP 75/2 van 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Tuinboon

TP Broadbean/1 van 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Suikermaïs en pofmaïs

TP 2/3 van 11.3.2010


De tekst van de protocollen is opgenomen op de website van het CBP (www.cpvo.europa.eu).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Brussel, 8 juni 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van bijlagen I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage II. - Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren 1° landbouwgewassen

Wetenschappelijke benaming

Gebruikelijke benaming

UPOV-richtsnoer

Agrostis canina L. Kruipend struisgras/heidestruisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Hoog struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis stolonifera L. Wit struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Arachis hypogea L. Grondnoot, aardnoot

TG/93/3 van 13.11.1985

Beta vulgaris L. Voederbiet

TG/150/3 van 4.11.1994

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Koolraap

TG/89/6rev. van 4.4.2001 + 1.4.2009

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Raapzaad

TG/185/3 van 17.4.2002

Bromus catharticus Vahl

Paardengras

TG/180/3 van 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskadravik

TG/180/3 van 4.4.2001

Carthamus tinctorius L. Saffloer

TG/134/3 van 12.10.1990

Dactylis glomerata L. Kropaar

TG/31/8 van 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Rietzwenkgras

TG/39/8 van 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Beemdlangbloem

TG/39/8 van 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Festuca met een soort van het geslacht Lolium

TG/243/1 van 9.4.2008

Glycine max (L.) Merrill

Sojaboon

TG/80/6 van 1.4.1998

Gossypium spp.

Katoen

TG/88/6 van 4.4.2001

Lupinus albus L. Witte lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus angustifolius L. Blauwe lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus luteus L. Gele lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Medicago sativa L. Luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Bonte luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Papaver somniferum L. Blauwmaanzaad

TG/166/3 van 24.3.1999

Phleum nodosum L. Klein timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Phleum pratense L. Timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Poa pratensis L. Veldbeemgras

TG/33/6 van 12.10.1990

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Bladrammenas

TG/178/3 van 4.4.2001

Sinapis alba L. Gele mosterd

TG/179/3 van 4.4.2001

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum

TG/122/3 van 6.10.1989

Trifolium pratense L. Rode klaver

TG/5/7 van 4.4.2001

Trifolium repens L. Witte klaver

TG/38/7 van 9.4.2003

Vicia faba L. Paardenboon/veldboon

TG/8/6 van 17.4.2002

Vicia sativa L. Voederwikke

TG/32/6 van 21.10.1988


2° groentegewassen

Wetenschappelijke benaming

Gebruikelijke benaming

UPOV-richtsnoer

Beta vulgaris L. Snijbiet

TG/106/4 van 31.3.2004

Brassica rapa L.

meiraap/stoppel-knol

TG/37/10 van 4.4.2001

Cichorium intybus L. Witlof bladcichorei

TG/154/3 van 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Pompoen

TG/155/4rev. van 28.3.2007 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. Rammenas

TG/63/6 van 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L. Rabarber

TG/62/6 van 24.3.1999

Scorzonera hispanica L. Schorseneer

TG/116/4 van 24.3.2010


De tekst van deze richtsnoeren is opgenomen op de website van het UPOV (www.upov.int).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 juni 2012 tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Brussel, 8 juni 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^