Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/01537/52/8 van 19 maart 2012 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen-Puurs, gelegen te Hoboken ter hoogte van de kilometerpaal 45.470 type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 28 op de spoorlijn nr. 40, baanvak Wezet - Maastricht, gelegen te Moelingen, ter hoogte van de kilometerpaal 17.893 type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012035695 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging bij bijlage I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012035706 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2012 type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 08/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012035715 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 1, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen

decreet

type decreet prom. 08/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012203962 bron vlaamse overheid Decreet houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet betreffende het inschrijvingsrecht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 06/07/2012 numac 2012035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, diverse agentschapsspecifieke besluiten, het statuut van de gewestelijk ontvangers en het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de uitvoering van het sectoraal akkoord 2010-2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N323b - President Kennedylaan op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012035709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de oude tramzate met fietspad gelegen tussen de gewestweg N46 en Sint-Rochusstraat op het grondgebied van de gemeente Herzele type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012035711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het fietspad t.h.v. Rollegemsestraat op het grondgebied van de stad Kortrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012035712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N764-0 tussen kmp. 0,000 en 1,680 op het grondgebied van de gemeente Neerpelt type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het bevallingsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering voor de toekenning van een facultatieve projectsubsidie aan het ARBOR-project
^