Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 juli 2023
gepubliceerd op 10 juli 2023

Ministerieel besluit houdende erkenning als kunstenfederatie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023203079
pub.
10/07/2023
prom.
06/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende erkenning als kunstenfederatie


De Minister van Werk De Minister van Zelfstandigen De Minister van Sociale Zaken Gelet op de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type wet prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2023 type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot invoering van een plafond op marktinkomsten van elektriciteitsproducenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022043066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot vaststelling van een tijdelijke solidariteitsbijdrage van de oliesector sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers sluiten betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, artikel 33;

Besluiten :

Artikel 1.Worden erkend als kunstenfederatie: - Aires Libres, Fédération des arts de la rue, des arts du cirque et des arts forains, VZW, KBO 0472.748.405; - Artists United, VZW, KBO 0431.920.511; - Association de Techniciens professionnels du Spectacle, VZW, KBO 0445.589.195; - Association des realisateurs et realisatrices francophones, VZW, KBO 0477.358.675; - Auteurices de la Bande Dessinée et de l'Illustration, VZW, KBO 0656.579.142; - Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes, VZW, KBO 0506.802.135; - Chambre des Théatres pour l'Enfance et la Jeunesse, VZW, KBO 0416.971.722; - Componisten Archipel Vlaanderen vzw, VZW, KBO 0887.685.404; - Court-Circuit, VZW, KBO 0449.970.231; - De Acteursgilde, VZW, KBO 0842.937.324; - De Muziekgilde, VZW, KBO 0895.544.976; - DeAUTEURS, VZW, KBO 0837.299.149; - Elles Font Des Films, VZW, KBO 0801.644.325; - Fédération des Arts plastiques, VZW, KBO 0750.590.453; - Federation des auteurs, compositeurs et interprètes réunis, VZW, KBO 0521.924.930; - FEDERATION DU THEATRE-ACTION, VZW, KBO 0417.699.915; - Hors Champ, VZW, KBO 0630.944.913; - LUNDIS D'HORTENSE, VZW, KBO 0416.266.194; - museact, VZW, KBO 0887.695.302; - NIEUW INTERNATIONAAL CULTUREEL CENTRUM, VZW, KBO 0463.942.783; - PlayRight, CVBA, KBO 0440.736.227; - RAC, Fédération professionnelle du secteur Chorégraphique de Wallonie et de Bruxelles, VZW, KBO 0478.456.062; - Scenaristengilde, VZW, KBO 0861.194.209; - SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA, Buitenlandse entiteit, KBO 0425.440.416; - SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, Buitenlandse entiteit, KBO 0413.411.129; - State of the Arts Support, VZW, KBO 0758.911.073; - STEUNPUNT VOOR PRODUCTIONELE, ONTWERPENDE EN TECHNISCHE KRACHTEN VAN DE BREDE CULTURELE SECTOR, VZW, KBO 0422.254.757; - Unie van Regisseurs, VZW, KBO 0849.802.746; - Union des Artistes du Spectacle, VZW, KBO 0410.857.554; - Union d'Improvisation Théâtrale, VZW, KBO 0773.874.809; - VLAAMSE AUTEURSVERENIGING, VZW, KBO 0883.737.108;

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een verlengbare periode van vier jaar.

Brussel, 6 juli 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^