Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2021
gepubliceerd op 30 juli 2021

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021203607
pub.
30/07/2021
prom.
06/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021


De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2020 pub. 01/03/2021 numac 2021030325 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 17/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044552 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 maart 2021;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering tijdens haar zitting van 11 maart 2021;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.05, programma 08 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om het tekort aan vastleggings- en vereffeningskredieten op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 200.000 duizend EUR overgedragen van de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 18 naar programma 08 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02, 03, 08 en 31 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 10 01.05.08

50.775

37.500

+ 200.000

+ 200.000

250.775

237.500

OA 18 51.05.02

20.000

20.000

- 20.000

- 20.000

0

0

OA 18 85.01.03

71.500

71.500

- 30.000

- 30.000

41.500

41.500

OA 18 85.02.03

95.500

95.500

- 85.000

- 85.000

10.500

10.500

OA 18 45.07.31

40.543

33.225

- 20.000

- 20.000

20.543

13.225

OA 18 81.01.31

79.858

74.883

- 45.000

- 45.000

34.858

29.883


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 april 2021.

W. BORSUS J.-L. CRUCKE

^